Stichting Najjar Gilze en Rijen is opgericht in 1995 op verzoek van de ouders van een Najjar patientje uit Rijen. Zij kregen het verzoek van het NAJJAR Fonds (www.najjar.nl) om aandacht te besteden en fondsen te werven t.b.v. medische onderzoeken naar de levensbedreigende kinderleverziekte Crigler Najjar.

De ouders hebben hievoor de hulp ingeroepen van familie, buurtgenoten en vrienden om hen hierbij te helpen. Zo is een groep vrijwilligers ontstaan die zich willen inzetten om bekendheid te geven aan de ziekte Crigler Najjar, en fondsen te werven t.b.v. onderzoeken. Deze groep heeft in 1995 hun eerste actiejaar gehouden met als doel om 100.000 NLG in te zamelen.

Stichting Najjar Gilze en Rijen heeft in het eerste actiejaar de media overspoeld met berichten,informatie en acties van en voor de stichting. Tevens werden alle bedrijven, scholen, verenigingen en winkeliers uit de gemeente Gilze en Rijen aangeschreven met de vraag of zij een bijdrage wilden leveren om Stichting Najjar Gilze en Rijen te helpen hun doel te bereiken. Dit verzoek werd door bijna alle aangeschrevenen omgezet in daden. Zo werden er benefietwedstrijden georganiseerd door sportverenigingen, acties gehouden door de winkeliers, en directe financiele bijdragen geleverd door het bedrijfsleven. Ook zeer veel persoonlijke acties resulteerden in extra financien en extra media aandacht. Dit eerste actiejaar heeft Stichting Najjar Gilze en Rijen hun doelstellingen (aandacht in de gemeente en 100.000 NLG ophalen) dan ook ruimschoots gehaald. Aan het einde van dit eerste actiejaar heeft Stichting Najjar Gilze en Rijen deze financiele opbrengst dan ook met trots overhandigd aan het NAJJAR fonds. Het Najjar fonds behartigt de belangen van alle +/- 25 Najjar patientjes uit Nederland.